Σκορπιός
Σκορπιός

Ο Σκορπιός είναι ζώδιο του Νερού. Γενέθλια ενός Σκορπιού εντοπίζονται στο διάστημα μεταξύ 23 Οκτωβρίου και 22 Νοεμβρίου.