Αστρολογικός Χάρτης

Είναι ο χάρτης, που καταστρώνει (σχεδιάζει) ο/η αστρολόγος, χρησιμοποιώντας τη χρονική στιγμή και τον τόπο της “γέννησης” του υποβληθέντος ερωτήματος. Η ωριαία αστρολογία βασίζεται στη λογική ότι δεν είναι τυχαία η στιγμή Υποβολής του ερωτήματος, και εξ ορισμού, περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση και την άμεση εξέλιξή της.

Η σοβαρότητα του ερωτήματος κρίνεται από το βαθμό συναισθηματικής επένδυσης του ερωτώντος επί του θέματος. Τονιστέον ότι δεν σχεδιάζουμε διαφορετικούς χάρτες με το ίδιο ερώτημα, επανειλημμένα, έως της λήψης «επιθυμητής» απάντησης, αλλά ξαναθέτουμε το ερώτημα, αφού σημειωθεί μια σημαντική εξέλιξη, που αλλάζει το σκηνικό. Ειδάλλως, ισχύει ο αρχικός χάρτης.

Ανάλυση και απαντήσεις

ΩΡΙΑΙΟΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Η εναλλακτική αστρολογική τεχνική, που δεν απαιτεί το γενέθλιο χάρτη σου, για εφαρμογή !

Η ωριαία αστρολογία δίνει απαντήσεις σε εξειδικευμένα θέματα και μάλιστα, σε σύντομο χρόνο. Ερωτήματα όπως: «Τι θα γίνει με το δικαστήριο, που έχω σε δύο μήνες;», «Θα κάνω σχέση με τον/την Τάδε;», «Θα με προσλάβουν στην εργασία, που έστειλα βιογραφικό ή θα προτιμήσουν άλλον;».

Για να αποφανθεί, λοιπόν, ο αστρολόγος επί ενός θέματος, βάσει ωριαίου χάρτη, έχει ως δεδομένο ότι ο πελάτης του δεν είναι tabularasa.

ΗΤΟΙ :

Σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, χρησιμοποιείται η μέθοδος της ωριαίας αστρολογίας, στον πυρήνα της οποίας βρίσκεται ένας νέος αστρολογικός χάρτης, ο οποίος διαφοροποιείται από τον γενέθλιο χάρτη: ο ωριαίος χάρτης. 

Πακέτα Συνδρομών

Υπηρεσίες Αστρολογίας