Δίδυμος
Δίδυμος

Ο Δίδυμος είναι ζώδιο του Αέρα. Τα γενέθλια του Διδύμου εντοπίζονταιστο διάστημα μεταξύ 21 Μαΐου και 21 Ιουνίου.