Καρκίνος
Καρκίνος

Ο Καρκίνος είναι ζώδιο του Αέρα. Τα γενέθλια του Καρκίνου εντοπίζονται στο διάστημα μεταξύ 22 Ιουνίου και 22 Ιουλίου.