Κριός
Κριός

Ο Κριός είναι ζώδιο της φωτιάς. Τα γενέθλια του Κριού εντοπίζονται στο διάστημα μεταξύ 21 Μαρτίου και 20 Απριλίου.