Λέων
Λέων

Ο Λέων είναι ζώδιο της Φωτιάς. Γενέθλια του Λέοντα εντοπίζονται στο διάστημα μεταξύ 23 Ιουλίου και 23 Αυγούστου.