Παρθένος
Παρθένος

Παρθένος ζώδιο της Γης. Γενέθλια του/της Παρθένου εντοπίζονται στο διάστημα μεταξύ 24 Αυγούστου και 22 Σεπτεμβρίου.