15.00

Περιλαμβάνει μια πρόβλεψη με διάρκεια κλήσης 15 λεπτά

Description

Περιλαμβάνει μια κλήση, με διάρκεια στα 15 λεπτά, όπου αναλύουμε την πορεία της ζωής, με βάση τους αριθμούς.