50.00

Περιλαμβάνει μια εβδομαδιαία κλήση με διάρκεια 15 λεπτά

Description

Περιλαμβάνει μια εβδομαδιαία κλήση με διάρκεια 15 λεπτά, όπου αναλύουμε την πορεία της ζωής, με βάση τους αριθμούς.