105.00

Συμεριλαμβάνει μια εβδομαδιαία κλήση 15 λεπτών

Description

Περιλαμβάνει μια κλήση 15 λεπτών, μια φορά την εβδομάδα, όπου αναλύουμε τον αστρολογικό σας χάρτη.