Ζυγός
Ζυγός

Ο Ζυγός είναι ζώδιο του Αέρα. Γενέθλια του Ζυγού εντοπίζονται στο διάστημα μεταξύ 23 Σεπτεμβρίου και 22 Οκτωβρίου.